ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการครูต่างชาติ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รูปภาพของ niramon

ประเภทข่าว: 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารย์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน  3  วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่  (วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2561) ได้ที่
สถานที่ติดต่อ  งานพัสดุ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
          โทรศัพท์  :  035 – 243399  ต่อ  111
          โทรสาร   :  035-323892
          เว็ปไซต์   :  www.gprocurement.go.th  
 

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

AttachmentSize
TOR 1_3.pdf318.21 KB
TOR 2_3.pdf332.82 KB
TOR 3_3.pdf237.72 KB
ใบเสนอราคากลาง.pdf126.58 KB

Tags: