การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “น่านเกมส์”


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

การแข่งขันเปตอง ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34 น่านเกมส์ “มิตรภาพสามัคคีที่เมืองงาช้างดำ” ระหว่าง 19-29 มี.ค. 2561  ณ สนามเปตอง อบจ.น่าน โดยผลการแข่งขัน ทีมนักกีฬาเปตองของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ฝึกซ้อมโดย คุณครูชมัยพร  พืชกมุทร ที่นำทีมนักกีฬาร่วมการแข่งขัน  ได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.พีรยา  พิมพ์สวัสดิ์ ม.4/1,เหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 คู่หญิง น.สขวัญนรี  บุญสนอง ม.3/10 น.ส.วิชุรดา  ฤทธิโชค ม.3/14 ด.ญ.วิภาวดี เจริญทรง ม. 1/13, และเข้ารอบแปดทีม (ทีมสามคนหญิง)  น.ส.นันทิยา  เฉลิมพรต  ม.4/12  ด.ญ.สิรินทร  ใหม่อ่อง ม.1/9
ชมัยพร  พืชกมุทร / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. /ข่าว