ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์


รูปภาพของ niramon

ประเภทข่าว: 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ (ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  4  เมษายน 2561)  ได้ที่
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 035-243399 ต่อ 111
โทรสาร : 035-323892
เว็บไซด์ : www.ayw.ac.th  / www.gprocurement.go.th
 

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

AttachmentSize
TOR ใหม่.pdf1.29 MB
แบบ AYW.pdf1.82 MB

Tags: