อยุธยาวิทยาลัยร่วมย้อนอดีตในงานลานวัฒนธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี (ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ค่ำวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะครู-นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายสิรภพ  ทองอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมด้วย นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง ครูผู้ฝึกซ้อม  นำนักเรียนในชุดการแสดง จตุรภาคฟ้า เทิดไท้ขัตติยา สืบสานค่าวัฒนธรรมไทย อยุธยาวิทยาลัยสืบพระปณิธาน ร่วมทำการแสดงใน งานลานวัฒนธรรม ราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี (ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา) ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ถนนกลาโหม ด้านหลังวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

ปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในงานมีกิจกรรมไหว้พระเสริมมงคลแก่ตัวเอง 9 วัด ชมศิลปะอันล้ำค่าชาวอยุธยา สัมผัสกลิ่นอายมรดกโลก ชมการแสดง การประกวดแข่งขัน นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม เดินเที่ยวตลาดโบราณย้อนยุค ใช้เงินพดด้วง แต่งกายแบบไทยๆ ย้อนอดีตของเมืองหลวงแห่งสยามประเทศ บนถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ดินแดนมรดกโลก และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง OTOPด้วย.

ศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป / ข่าว