ทีมเปตองอยุธยาวิทยาลัยรักษาแชมป์ 2 ปีซ้อน กีฬากลุ่มข้าราชการ เสริมสร้างสุขภาพ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มข้าราชการ (กลุ่ม D สีส้ม) โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประจำปี 2561 การแข่งขันกีฬากลุ่มข้าราชการ  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงมีความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดกลุ่มส่วนราชการ หน่วยงานเป็น 4 กลุ่ม ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอยู่ในกลุ่ม D สีส้ม ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มข้าราชการขึ้น ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 29 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
สันติราษฎร์  เรียนงาม / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว