พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่น 113 ปี) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.
AYW TV/ภาพ