ครบรอบ 668 ปี แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ณ อยุธยามหาปราสาท และพิธีถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เนื่องในพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2561 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  ซึ่งปีนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำบุญครบรอบ 668 ปี แห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และย้อนรำลึกอดีต 417 ปี แห่งการเป็นเมืองหลวงของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติ และระลึกถึงอดีตขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่มีมาช้านานถึง 417 ปี.

ณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์ / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว