เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน ย้อนอดีตพระนครศรีอยุธยากับมัคคุเทศก์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ทีมงานเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน และทีม ศธ.360 องศา เดินทางมาถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน ช่วงมัคคุเทศก์น้อยส่งเสริมความเป็นไทย โดยมีทีมมัคคุเทศก์ และยุวมัคคุเทศก์ 3 ภาษา (อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน) Senior Guide in Thai Costume  โรงเรียนอยุธยาวิทยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นำชมวัดไชยวัฒนาราม และ ประตูแห่งกาลเวลา ที่ วัดพระงาม  ซึ่งได้มีการบันทึกเทปโทรทัศน์ในวันที่ 4 เมษายน 2561 และออกอากาศวันที่ 8 เมษายน 61 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปทุกช่อง ทุกระบบ และ นำเสนอใน ศธ.360 องศา สังคมออนไลน์แห่งใหม่ของประชาชน โดย กระทรวงศึกษาธิการ
นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  กิจกรรมมัคคุเทศก์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา ในการสร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ที่การที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนนำภาษาต่างประเทศไปใช้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวอีกด้วย.

AYW TV/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว