มอบเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างแก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างแก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย