สานสายใย ครูใหม่ ใจภักดิ์ รัก อ.ย.ว.


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 “สานสายใย ครูใหม่ ใจภักดิ์ รัก อ.ย.ว.” จำนวน 36 ท่าน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิระพรรณ พิมพ์พันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อดีตครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณของความเป็นครู ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ  นี้.