กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1  ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนน้องใหม่  พร้อมทั้งพบทีมผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อให้การรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2561 ได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการดำเนินการการจัดการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในสร้างความเชื่อมั่นและสัมพันธ์อันดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2561 ฐานะเป็นนักเรียนที่ดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

AYW TV / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว