พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันนี้ (9 มิถุนายน 2561) ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ,คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย,หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดพิธีมอบทุน “ในหลวงอานันท์” ให้กับนักเรียน-ศิษย์เก่าที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ได้แก่

1.นายธรรมศิษฐ์ ภูมิศิริเจริญ ปัจจุบันศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
2.นางสาวปภัสรา  ทิพอุตร ปัจจุบันศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวกมลวรรณ  ฉัตรแสงโชติไกร  ปัจจุบันศึกษาคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
4. นายพีระพัฒน์  ฤทธิญาณ ปัจจุบันศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก ม.ธรรมศาสตร์
AYW TV/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว./ ข่าว