พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และ 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และ 2560  แก่ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลให้ข้าราชการในสังกัด ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561.