โครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสภาวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 100 คน วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.