กิจกรรมถอดรหัสลับ ณ สวนน้ำ Water Park และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล จังหวัดระยองกิจกรรม วิทยสัประยุทธ์ ผสมผสานกับ STEM


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทางโครงการได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4/1, 5/1 และ 6/1  จำนวน 87  คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่  14-16 มิถุนายน 2561 ณ A day Place Resort เกาะทะลุ จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมอัจฉริยะข้ามคืน (เป็นกิจกรรมที่นำเอาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้มาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมเกมอันแสนสนุกสนาน ซึ่งนักเรียนต้องใช้ทั้งทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ)
 
ภาพ : คัมภีรดา ภู่ทอง
ข่าว  : สุธาสินี  เนคมานุรักษ์