รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย ครูมันทนี  บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2561  เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2561 โดยส่งเข้าแข่งขัน 10 รายการ และได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค  จำนวน 6  รายการ ได้เกียรติบัตรเหรียญทอง 1รายการ  เหรียญทองแดง  1  รายการ  เกียรติบัตรเข้าร่วม  2  รายการ