อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

(26 มิ.ย.2561) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สนามกีโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน To Be Number One และการประกวดขบวนพาเหรด เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาวโดยพร้อมเพรียงกัน  โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปชส. อ.ย.ว. /ข่าว
AYW TV /ภาพ