ค้นหาเด็กเก่งภาษาใน “PIM Language Competition ครั้งที่ 3”


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ "PIM Language Competition ครั้งที่ 3" ร่วมสนับสนุนโดย Shanghai International Studies University เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษา กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา กล้าและมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศมากขึ้น ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ ในการนี้ นักเรียนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าแข่งขัน โอกาสนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
                1. นายดุสิต บริสุทธิ์ ชั้น ม.6/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนและพูดสุนทรพจน์ ด้านความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชนชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วรรณกรรม สถานที่ท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับรางวัล 5,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาระยะสั้น 2 สัปดาห์ และทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี ณ Shanghai International Studies University  ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ ครูเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์,จิตติภาภรณ์  เตรียมทนะ,ชญานุตย์  เจริญกิจ,ครูสิเรียม แซ่หมื่อ และ Mr. Huang Xiao Fei
                2. เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ น.ส.สลิลทิพย์ ยุกตานนท์ ม.5/2,น.ส.พิมพิศา สุภาสัย,น.ส.นาตาชา แดนตะเคียน,นายฉัตรชัย เอกทัศน์ ม.6/11
                3. การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   English Spelling Bee Competition  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 207 คน ได้แก่ นายธนกร พุทธรักษา ม.4/3 (เข้ารอบชิงชนะเลิศ),นายภูเบศ  โควาภิรักษ์  ม.4/3,น.ส.สุธิมา บุตรดี ม.4/3,น.ส.นภสร วิชญานันท์ ม.4/15  ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ ครูชนนิกานต์  สามสี,ครูกชกร ศรีษาบุตร
                4. การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (คันจิ) เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวปรารถนา เจือจาน และนายกิรติ ชูวงษ์ ชั้น ม.6/10

ครูเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์,ครูชนนิกานต์  สามสี/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว