Senior Guide อยุธยาวิทยาลัย วิทยากรนำเที่ยวศูนย์การเรียนรู้


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ชุมนุม Senior Guide นำโดย คุณครูอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล คุณครูอาสยา อินทโชติ และคุณครูพงศธร แสนช่าง นำนักเรียนในชุมนุม เข้ารับการฝึกเป็นวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้เรียนจะมีโอกาสได้เป็นวิทยากรภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ ในการให้ข้อมูลตามฐานต่างๆเช่น ฐานไก่ไข่ ฐานปลานิล ฐานแพะ ฐานประกอบอาหาร ฐานผักสวนครัว และฐานดำนา อีกทั้งผู้เรียน ยังได้มีโกาสในการเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียน โรงเรียนโคกสำโรง จ.ลพบุรี ในวันที่ 2 สิงหาคม นี้อีกด้วย

ครูพงศธร แสนช่าง/ภาพ
ครูอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล,ครูอาสยา อินทโชติ/ข้อมูล
ปชส. อ.ย.ว./ข่าว