พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีหล่อเทียนจำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีหล่อเทียนจำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในการนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมพิธี ณ ลานธรรมะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 .