การประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ทีมยุวกวีชาติเสือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกอบไปด้วย
1.นายรัตนชัย พรรณสาร นักเรียนชั้นม.6/1 
2.นางสาวปัณณพร จุ้ยสาย นักเรียนชั้นม.6/1 
3.นางสาววิภาดา มอญเกิดแก้ว นักเรียนชั้นม.5/4
ข้อมูล : คุณครูมันทนี บุญฤทธิ์