พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  นายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2561 ในพิธีประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกร

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง หลังจากเสร็จพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” .

 

AYW TV/ภาพ

งาน ปชส. อ.ย.ว./ข่าว