โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีถวายเทียนพรรษา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ อุโบสถ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำคณะครูนักเรียนถวายเทียนพรรษา ถวายจตุปัจจัยไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน

ทั้งนี้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน.

ธีรการณ์  สุสุขเสียง / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว