ทีมยุวกวีชาติเสือ คว้าแชมป์ ร้อยกรองประเภททีม วันภาษาไทยแห่งชาติ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

 ทีมยุวกวีชาติเสือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แข่งขันงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศร้อยกรองประเภททีม ม.ปลาย และรางวัลชมเชยตอบปัญหาภาษาไทย ในวันที่  25  กรกฎาคม  2561 ณ  อาคารกีฬาเวสน์  2  ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง  กรุงเทพมหานคร
ดำเนินงานโดย  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ สโมสรยุวกวี  สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ โดยมีนายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ

ข้อมูล : ครูมันทนี  บุญฤทธิ์,ครูธีรวีร์  แพบัว
ข่าว : ปชส. อ.ย.ว.