เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

(28 กรกฎาคม 2561) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
ในช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่ภิกษุสงฆ์จำนวน 67 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมที่จะเป็นพลังแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า บนความขยัน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมกันนี้ ทุกภาคส่วนยังได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในครั้งนี้อีกด้วย.

ปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว