“กิจกรรมสนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” สร้างความตระหนักและการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีวิทยากรจาก สสวท. แนะนำให้ความรู้ใกล้ชิด รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้