ประชุม โครงการขับเคลื่อนและดูแลคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้ได้มาตรฐานและสู่มาตรฐานสากล


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนและดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสู่มาตรฐานสากล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการคุณภาพ และเป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของสถานศึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล  ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.

AYW TV/ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว