รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และตำแหน่งพนักงานขับรถ


รูปภาพของ kanyarat

ประเภทข่าว: 

1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ห้องธุรการ) 1 ตำแหน่ง
2. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: