กิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย ลูกเสืออาสากกต.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 42 นาย ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1โดยมี นายนพดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กกต.)  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

รดามณี  สายพัฒนะ/ภาพ