เพชรยอดมงกุฏร้อยกรองเนื่องในวันยุวกวี


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอแสดงความยินดีกับ นายรัตนชัย  พรรณสาร  และนางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย  ม.6/1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับเกียรติบัตรเพชรยอดมงกุฏร้อยกรองเนื่องในวันยุวกวี 18 สิงหาคม 2561