โล่พระราชทานในงานวันแม่แห่งชาติปี 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายเลิศณรงค์  อายินดี  นักเรียนชั้น  ม.6/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลอนเทิดพระคุณแม่ เข้ารับโล่พระราชทานในงานวันแม่แห่งชาติปี 2561  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561