ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน


รูปภาพของ kanyarat

ประเภทข่าว: 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน (ห้องงานบุคคล) 1 ตำแหน่ง

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: