มุทิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ (ระดับชั้น ม.1)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย คุณครูศุภกร การสมบัติ หัวหน้าระดับชั้น ม.1 ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ซึ่งในปีนี้ มีคุณครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ สุขสมโภชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ คุณครูวิไล เอกกฐิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กันยายน 2561
 
AYW TV/ ภาพ,งาน ปชส. อ.ย.ว./ข่าว