สอวน ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน สอวน ค่าย 1 ประจำปีการศึกษานี้ มีทั้งหมด 9 คน เมื่อเร็วๆ นี้ ดังนี้
- สาขาวิชาเคมี
1. นายพฤกษ์ หลาวเพชร์ (ม.4/3)
2. นายกิตติธัช เที่ยงทัต (ม.5/1)
3. นางสาวมนชญา อรรถปักษ์ (ม.5/1)
4. นายธนาคาร มณีโชติ (ม.5/3)
- สาขาวิชาชีววิทยา
1. นายพชร หลาวเพ็ชร์ (ม.5/1)
- สาขาวิชาฟิสิกส์
1. นายปิยะวัฒน์ เพชรลานน์ (ม.4/1)
2. นายนราธิป สังข์สวัสดิ์ (ม.5/1)
3. นายปุณณภพ จินดากุล (ม.5/1)
- สาขาวิชาดาราศาสตร์
1. นายรัชชานนท์ งามเขต (ม.4/1)

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย :ภาพ