ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี อยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โอกาสเป็นประธานเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี ปีที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-19 ตุลาคม 2561 รวม 15 วัน ซึ่ง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี โดย “สอวน." หรือสำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. การจัดกิจกรรมค่ายฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนภาคกลางตอนบนให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี

นักเรียนที่เข้ากิจกรรมค่ายฯ เป็นนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มภาคกลางตอนบน 9 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี นนทบุรี และ ลพบุรี รวม 14 โรงเรียน จำนวน 36 คน เพื่อคัดนักเรียนสู่การอบรม ค่าย 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนต่อไป.
 
ปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล / ภาพ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ข่าว