พิธีมอบเงินให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวุฒิพงษ์ เสมสายันห์ (ซี) นักกีฬาเปตองเยาวชนทีมชาติไทย นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 พร้อมคณะนักกีฬา และนางสาวชมัยพร  พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผู้ฝึกซ้อม เข้ารับมอบเงินรางวัลจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีมอบเงินให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ” จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) ณ ห้องมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา.
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว