การแสดงการแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็ก เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานมัลติโรเตอร์ ชิงถ้วยพระราชทาน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักบิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ความคิดสร้างสรรค์ รุ่น Basic (นายเฉลิมชาติ หมื่นจำนางค์) และ รุ่น Advance (นายสิรวิชช์ สังข์ทอง)ในกิจกรรมการแสดงการแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็ก เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานมัลติโรเตอร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว