นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่40


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชุดหญิง และตะกร้อลอดห่วงสากลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่40 รอบคัดเลือกเลือกตัวแทนเขตที่1  ครูผู้ฝึกซ้อม นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร และนายสุรพล ศักดิ์พงษ์

ครูพงษ์พันธ์ ติยะบุตร /ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว