นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของพิธีเปิดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เนื่องในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการ ในงานนี้มีโรงเรียนในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และทักษะอาชีพ สนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561.