วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 โอกาสนี้  นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทุกกอง ทุกประเภท ที่สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอพระนครศรีอยุธยา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา บุคลากรทางการลูกเสือและผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  

โอกาสนี้ ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 ขบวนลูกเสือเดินแถวทำความเคารพประธานในพิธี.

AYW TV /ภาพ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / รายงาน