การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เขต 1และ เขต 2 ในโอกาสร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา ส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างวินัยในตนเอง การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความรักความสามัคคีกัน ตลอดจนจัดการอบรมให้ผู้ฝึกสอน และจัดการแข่งขันกีฬา

โดย เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 5-26 พฤศจิกายน 2561 คัดเลือกตัวแทนกีฬาละ 1 ทีม เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อคัดเลือกประเภทกีฬาละ 2 ทีม เข้าแข่งขันระดับชาติในวันที่ 11-16 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

AYW TV/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว