นายปุณณภพ จินดากุล


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอแสดงความยินดีกับนายปุณณภพ จินดากุล ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 วิชาฟิสิกส์ ณ ศูนย์ สวอน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-22 มีนาคม 2562

ข้อมูล// กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์