ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมต้น


รูปภาพของ suwapat

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6  และมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3
* หมายเหตุ  1. ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันทดสอบ
                2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
                3. นำปากกาและดินสอ 2B มาด้วย
                4. ให้เข้าโรงเรียนประตูตรงข้ามจวนผู้ว่า
                5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Tel: 0830774809 อ.วรากร นัยพร
 

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: