ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- รายชื่อทีมระดับชั้นประถมศึกษา(ในเขต)
- รายชื่อระดับชั้นประถมศึกษา(ในเขต)
- รายชื่อระดับชั้นประถมศึกษา(นอกเขต)
การเปิดประตูเข้า – ออก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ในการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1. ช่วงเวลา  7.00 – 12.00 น.
     เปิด เข้า – ออก ประตูสระว่ายน้ำ
2. ช่วงเวลา  6.00 – 16.00 น.
     เปิด เข้า – ออก ประตูหน้าจวนผู้ว่า

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: