รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอขอบคุณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศที่เชิญครูนักเรียนเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนเข้าร่วมงาน‘รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน’ได้มีโอกาสพบทั้งท่านนายก เลขาธิการอาเซียน ตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน และตัวแทนทุกภาคส่วน ได้ทั้งความรู้และเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียน

กลุ่มสาระสังคมฯ ภาพ/ข่าว