โครงการจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันที่ 4 ม.ค.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนชั้น ม.5/15 ชุมนุมหมอภาษาไปออกค่ายตามโครงการจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา) ฝึกการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนประถมที่โรงเรียนวัดคานหาม. อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา