อยุธยาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา (แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดังนี้  นายธนบดี ไทยประกอบ ชั้น ม.6/13 นายชัยวสา มลคล ชั้น ม.5/11 นางสาวอมริศรา ศรีชมภู ม.5/14  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา (แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ได้รับถ้วยเกียรติยศ เหรียญทอง วุฒิบัตร และเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท ในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูผู้ฝึกซ้อม นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์ นายทศพล อินน้ำคบ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว