114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

  114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน เริ่มรับสมัคร 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
ฟันรัน 5 กม. & มินิมาราธอน 10 กม.
นักเรียน 300 บาท
บุคคลทั่วไป 400 บาท  สมัครวิ่งตาม Link ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1Hi794YfZf1lYVYE19SiH7lA0s3hZt2nQ4ZGCCWh...