วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

(28 มกราคม 2562) นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมด้วยยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย อย่างพร้อมเพรียง  ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยในกิจกรรมมีพิธีทบทวนคำปฏิญานตน และเดินสวนสนามของยุวกาชาด พร้อมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วย.

ครูฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์/ภาพ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ข่าว