ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา นำผู้ปกครองชมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา นำผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ ม.6/1 ชมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในโอกาสวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556

Tags: